Het laatste nieuws


Het laatste nieuws in omgekeerd chronologische volgorde:


Agenda Bijzondere
Algemene Ledenvergadering
op
donderdag 7 juli 2022

Locatie: Sportkantine, Basalt Revalidatie, Delft

Aanvang: 20:00 uur

 1. Opening
 2. Notulen ALV 02-06-2022 (download: Notulen ALV 02-06-2022)
 3. Status Redeoss (zie: statuten)
 4. Voorstel en stemming opheffing vereniging
 5. Stemming aanwezige leden
 6. Hoe verder?
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Mededelingen:

Jeroen Bal heeft zich teruggetrokken als kandidaat-bestuurslid. Daarmee blijven alleen Monique en Tim nog over als kandidaten, dat is te weinig voor een volledig bestuur.

Vriendelijk verzoek om vooraf de statuten door te lezen: statuten.

Leden, die in juli 2022 nog kaderlid of betalend lid zijn, zijn gemachtigd om te stemmen.

Als je digitaal aanwezig wilt zijn, stuur dan een berichtje naar bestuur@redeoss.nl. Je krijgt dan een vergaderlink toegestuurd.


Uitnodiging Bijzondere
Algemene Ledenvergadering
op
donderdag 7 juli 2022

Locatie: Sportkantine, Basalt Revalidatie, Delft

Aanvang: 20:00 uur

Beste leden,

Zoals aangekondigd op de Algemene ledenvergadering van 2 juni 2022 (download: Notulen ALV 02-06-2022) jongstleden, zal er op 7 juli een bijzondere ALV plaatsvinden. Thema is het voortbestaan van onze vereniging. Inmiddels hebben drie mensen zich kandidaat gesteld voor een nieuw te vormen bestuur. Dit zijn Tim Quartel, Monique LaBrijn en Jeroen Bal. Wij zijn erg blij dat zij zich hebben gemeld. Echter zijn wij ook bezorgd over het aantal taken dat er ligt voor dit bestuur.

Wij hebben een lijst van taken opgesteld, die bij de bestuursfuncties horen. Natuurlijk kunnen deze taken anders worden verdeeld, maar ze moeten wel allemaal uitgevoerd worden. Wij roepen jullie dan ook op om de drie genoemde mensen te ondersteunen en je aan te melden als kandidaat bestuurslid. Vele handen maken licht werk!

We hopen dat dit overzicht het makkelijker maakt om te beslissen welke taak je ziet zitten om te doen.

Hiermee kan het bestuur een brede basis vormen om de vereniging te laten voortbestaan en uit te breiden. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Kandidaat bestuursleden kunnen zich uiterlijk 30 juni 2022 schriftelijk per mail aanmelden via bestuur@redeoss.nl.

We nodigen jullie daarnaast allemaal uit om aanwezig te zijn op 7 juli om gezamenlijk te overleggen over de toekomst en te stemmen voor het nieuwe bestuur of opheffing van Redeoss.

Vriendelijke groet,

Wim, Piet, Mark, Tim en Afke


Verslag vierde ronde klaverjassen 2021-2022 Eindstand klaverjassen 2021-2022 Fotocollage vierde ronde klaverjassen 2021-2022

Namens het bestuur van Redeoss nodig ik hierbij van harte onze leden, ouders van jeugdleden en kaderleden uit voor de

Algemene Ledenvergadering
op
donderdag 2 juni 2022

Locatie: Sportkantine, Basalt Revalidatie, Delft

Aanvang: 20:00 uur

Voorlopige agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Huldiging kampioenen
 5. Vaststellen notulen ALV 28-10-2021 (download: Notulen ALV 28-10-2021)
 6. Jaarverslagen bestuur en secties (download: jaarverslagen 2021)
 7. Bestuursverkiezing *)
 8. Financieel jaarverslag 2021
 9. Verslag kascommissie
 10. Verkiezing nieuwe kascommissie
 11. Begroting 2023
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*) Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim Plomp (voorzitter), Mark Verburg (secretaris), Piet Makkes (penningmeester) en Afke van Puffelen (bestuurslid). Aftredend en herkiesbaar is Tim Quartel (bestuurslid).
Wil je de uitdaging aan om bestuurder te worden van Redeoss, meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij het bestuur (bestuur@redeoss.nl).

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid!

Met vriendelijke groet,
Wim Plomp, voorzitter (bestuur@redeoss.nl)

Deze uitnodiging is per post en via e-mail verspreid met als bijlage: Brief Voortbestaan Redeoss. Per e-mail zijn verder de notulen van de ALV van 28 oktober 2021 en Jaarverslagen 2021 verstuurd. Het Financieel jaarverslag 2021 kunt u opvragen bij de penningmeester (piet@redeoss.nl of telefonisch via 06-53816710). Alle stukken zullen ook beschikbaar zijn in de sportkantine op zaterdag 28 mei en donderdag 2 juni.


Redeoss, de Delftse sportvereniging voor mensen met een lichamelijke beperking, zoekt naarstig naar bestuursleden. Vier van de vijf bestuursleden stoppen, na jarenlange trouwe dienst, aan het einde van dit sportseizoen. Daarmee wordt het voortbestaan van de club bedreigd.

"Dit baart mij grote zorgen", vertelt Tim Quartel, het bestuurslid dat overblijft. "Ik kan de club natuurlijk niet alleen leiden. We hebben minstens een voorzitter, penningmeester en secretaris nodig. Redeoss is een club voor leden met aan lichamelijke beperking. We bieden verschillende sporten aan voor zowel kinderen als volwassenen. Onze leden komen uit Delft maar ook de omliggende regio. Voor mensen met een lichamelijke handicap is sporten belangrijk. Zij werken daarbij aan hun fysieke conditie, maar je ziet hen ook mentaal groeien. Vaak is daar meer begeleiding bij nodig dan een reguliere sportvereniging kan bieden. Redeoss heeft daarvoor de juiste kennis en trainers in huis. Daarnaast omschrijven veel sporters Redeoss als hun tweede familie, de saamhorigheid is groot. Het zou toch zonde zijn als dit verloren gaat?" Mensen die, vrijblijvend, geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie bij Redeoss kunnen een mail sturen naar bestuur@redeoss.nl.


Op donderdag 28 april was het gezellig druk in de sportkantine van Redeoss met zes tafels om de klaverjaspunten.

Een mooi gevulde prijzentafel met orchideeën, wijnen, koeken en chocolade voor de geluksronde en de loterij.

Op de 1e plaats bleef Jan aan kop, maar Bart steeg naar plaats 2 met slechts 38 punten achterstand.

Ton Eijgermans was met 5301 punten de winnares van de avond en steeg een aantal plaatsen op de ranglijst.

Nieuweling Els Knoester viel op het 1e lot al in de prijzen, dat heet: beginnersgeluk.

De volgende avond, tevens de slotavond, is op donderdag 19 mei a.s.; dan beginnen we ietsje vroeger in verband met de tijd die nodig is voor het berekenen van de eindscore en daaraan gekoppelde prijsuitreiking.

Oproep: in verband met het verlaten van enkele bestuursleden van Redeoss, die jarenlang de belangen van onze club hebben behartigd, is Redeoss op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor diverse taken. Ook voor de klaverjassers is het van groot belang dat onze club kan blijven bestaan. Mochten jullie zelf in staat zijn of iemand weten die hand- en spandiensten kan vervullen, graag een berichtje naar de club.

Bezoek onze website en meld je aan bij bestuur@redeoss.nl.

Donderdag 19 mei. Aanvang: 19:00 uur. Eventuele afmeldingen of vervanging graag doorgeven via aad@redeoss.nl of per telefoon: 015-2560965.

Uitslag derde ronde klaverjassen 2021-2022

De badmintonners van Redeoss hebben zaterdag 23 april succesvol deelgenomen aan het NK parabadminton in Veenendaal. Erik Jan deed mee in de categorie rol; hij behaalde daar een tweede plek in het heren dubbel en werd derde in de mannen enkel. De andere deelnemers speelden mee in de categorie staand. Laïs won een zilveren plak in de dames dubbel. Axel won dezelfde plak in de heren dubbel. Thomas werd derde in de heren enkel B en haalde samen met zijn zus Lotte de tweede plaats in het gemengd dubbel B. Tot slot was er een topprestatie van Lotte. Zij werd Nederlands Kampioen in de dames enkel B. Daarnaast won zij de talentenprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de gemeente Veenendaal aan de grootste belofte voor de toekomst.

Laïs Erik Jan Axel
(klik op een foto voor een vergroting)
Lotte Laïs Lotte

Lenie ten Hulscher, contactpersoon van de badmintonsectie: "Al onze sporters zijn in de prijzen gevallen. Dat is een mooie prestatie. Ondanks dat het trainen de afgelopen periode regelmatig heeft stilgelegen door corona, zie ik veel vooruitgang bij de deelnemers. Wij coaches zijn dan ook onwijs trots op hen."

Tess


Nadat we in september eenmalig hebben kunnen klaverjassen door de coronamaatregelen en de beperkingen die Basalt Revalidatie ons oplegde, konden we een herstart maken met onze avondjes klaverjassen. Op donderdag 31 maart werd de tweede ronde gespeeld van de gecombineerde najaarsserie van 2021 en de voorjaarsserie van 2022.

Helaas zijn er een paar die door persoonlijke omstandigheden niet meer kunnen klaverjassen, we missen ze wel en wensen hen het allerbeste toe.

Toch konden we nog wel 6 tafels vol krijgen.

De prijzentafel zag er weer mooi gevuld uit, met mooie orchideeën, flessen wijn en als hoofdprijs een doos heerlijke bonbons voor de loterij. Ook voor de geluksronden was er een prijsje.

Deze avond wist Elly Lucas de hoogste score te behalen, nipt voor Nicolien v.d. Bosch.

Na twee ronden gaat Jan Hanemaaijer fier aan kop.

Het was een gezellige avond zoals vanouds en er werd ontspannen gespeeld, maar toch liet men geen kans liggen om goed te scoren.

Tevreden ging men huiswaarts, dacht men. Niet wetende wat hen buiten te wachten stond. Een ware natte sneeuwbui tijdens de terugreis, hetgeen men op die datum misschien niet meer verwachtte.

Rooster van de resterende speelavonden:

 • donderdag 28 april, 19:15 uur
 • donderdag 19 mei, 19:00 uur.

Bij eventuele verhindering een e-mail naar aad@redeoss.nl of via tel. 015-2560965.

Met vriendelijke groet van Aad.

Uitslag tweede ronde klaverjassen 2021-2022

Na de eerste ronde klaverjassen in september mogen we weer een herstart maken en gaan we in principe door tot en met mei dit jaar, zodat we vier ronden hebben gespeeld.

Op mijn oproep zijn aardig wat reacties binnengekomen; we gaan uit van ongeveer 5 à 6 tafels.

Ongetwijfeld heeft Nicolien gezorgd voor een mooie prijzentafel voor de geluksronden en de loterij, maar het belangrijkste is het spelplezier.

Het geheel wordt gehouden in de Sportkantine van Redeoss in Basalt Revalidatie, Reinier de Graafweg 1, te Delft.

NB: willen jullie er wel rekening mee houden dat het in de wandelgangen verplicht is een mondkapje te dragen? Het is tenslotte een gezondheidscentrum.

Eventuele afmelding/aanmelding kan door een mailtje naar aad@redeoss.nl of via tel. 015-2560965.

Rooster van de resterende speelavonden:

 • donderdag 31 maart, 19:15 uur
 • donderdag 28 april, 19:15 uur
 • donderdag 19 mei, 19:15 uur.

Graag tot ziens op de bovenstaande donderdagen.

Groetjes van de klaverjasorganisatie.


Op zondag 20 maart werd het parabadmintontoernooi van Redeoss gehouden in het sportcentrum (X) van de TU Delft. Mariska van Dam heeft daarvan een fraaie serie foto's gemaakt, die ze beschikbaar heeft gesteld. De foto's staan in ons fotoalbum.


Half januari is de fitness bij Redeoss weer begonnen. "Eindelijk mogen we na ruim een jaar stilstand weer aan de slag", zegt contactpersoon Marten Drese blij. "Door de coronamaatregelen en de zoektocht naar een trainer kon dit niet eerder. Ik ben blij met de komst van trainer Kees Bastiaanse. Kees is gepensioneerd sportinstructeur. Een man met ervaring dus. Daarnaast is hij vooral erg enthousiast."

Trainer
Kees Bastiaanse is 66 jaar oud en woont al ruim 6 jaar in Delft. Kees: "Ik heb al aardig wat ervaring in de revalidatie en de fitness. Ik vind het een mooie uitdaging om bij het fitnessen te gaan helpen. Ik heb er zin in en hoop snel meer sporters te ontmoeten."

Sporters gezocht
Marten: "We trainen in twee groepen op vrijdagavond in de fitnesszaal van Basalt Delft. Van 17:00 - 18:00 uur en van 18:00 - 19:00 uur. Deze groepen zitten nog niet vol, dus ik ben op zoek naar nieuwe sporters. De fitness is er voor iedereen met een fysieke beperking. Ook als je gebruik maakt van een rolstoel. Veel apparaten zijn zonder transfer te gebruiken. Samen met Kees maak je een individueel trainingsprogramma, gebaseerd op je mogelijkheden en sportdoelen. Kom gerust eens vrijblijvend meedoen. Stuur mij vooraf wel even een mailtje: marten@redeoss.nl. Daar kun je uiteraard ook met vragen terecht."


Zaterdag 12 februari worden er weer wedstrijden gespeeld in de Toernooidivisie C van het rolstoelbasketbal. Na de eerste twee speelronden in oktober en november lag de competitie twee maanden stil. De derde en vierde speelronde werden gecanceld. De vijfde speelronde wordt gespeeld in het Friendship Sports Centre in Amsterdam.

Na de eerste twee speelronden is het uitermate spannend; alle teams hebben 4 punten uit 4 wedstrijden:

#teamgespeeldpuntendoelsaldo
1R.B.V.M. 244119-099
2B.S. Leiden44149-137
3Redeoss44116-119
4Only Friends 444139-152
5Rotterdam Basketbal 344109-125

De uitslagen tot nu toe:

Zaterdag 12 februari zou het team van Redeoss spelen tegen Rotterdam Basketbal 3 (om 11:45 uur) en tegen R.B.V.M. 2 (om 15:15 uur) in het Friendship Sports Centre in Amsterdam, maar helaas heeft het team moeten afzeggen omdat er niet voldoende spelers beschikbaar zijn.

Voor de badmintonners staat een week later, op zaterdag 19 februari, het eerste toernooi van dit seizoen op het programma. Dit toernooi wordt georganiseerd door B.C. Doesburg en wordt gehouden in sporthal Beumerskamp in Doesburg.


Beste leden,

We mogen weer onderling binnensporten! Veel informatie heb je misschien al via de sectie ontvangen, maar het leek ons goed om alle leden te informeren. Basalt heeft een aantal voorwaarden gesteld aan ons bezoek voor, tijdens en na het sporten. Hieronder lees je deze voorwaarden:

Samenvattend houden we ons aan de volgende voorwaarden:

 • Iedereen mag binnen en buiten sporten
 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan
 • Bij het sporten is geen publiek aanwezig
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open
 • Sporten in groepsverband is toegestaan
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte
 • Alleen wanneer het medisch noodzakelijk is, is het toegestaan één begeleider mee te nemen
 • Er dient altijd 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden als er geen sprake is van sportactiviteiten
 • De horeca/kantine is niet open

Voor uitgebreide informatie open je de brief aan de huurders van Basalt.

Verder is het verzoek van Basalt om ons aan de basisregels te houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Heb je nog vragen, stel deze gerust.

We wensen jullie heel veel plezier met het sporten! Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Wim, Piet, Afke, Tim en Mark V


Zoals in de nieuwsbrief te lezen was, hebben wij met veel verdriet moeten besluiten te stoppen met het zwemmen bij Redeoss.

Met het vertrek van twee trouwe instructeurs, Frans en Dick, is ons vrijwilligersbestand te krap om nog verantwoord, voor sporters en vrijwilligers, het zwemmen te organiseren. Sectie en bestuur hebben op zaterdag 18 december de vrijwilligers bedankt en met een lach en een traan afscheid van elkaar genomen.

Hierbij willen we nogmaals dank zeggen aan de vrijwilligers Dick, Frans, Teko, Maaike, Maurice, Ellen, Marten, Christie, Martin en Rowan, die de laatste jaren het zwemmen mogelijk hebben gemaakt! Wij hopen dat iedereen een nieuwe zwem-/sportplek vindt.

Christie Marten
Afscheidnemend zwemkader Christie en Marten
(klik op een foto voor een vergroting)

Naast de maatregelen die sinds begin deze maand gelden, heeft de rijksoverheid per 28 november 2021 aanvullende maatregelen aangekondigd. Hieronder een samenvatting van de actuele stand van zaken. Voor Redeoss geldt, dat we per 28 november niet meer na 17:00 uur kunnen sporten. Voorlopig komen de sportactiviteiten op dinsdag- en donderdagavond te vervallen. Op zaterdagochtend kunnen we nog sporten, maar zonder publiek. De kantine is voorlopig nog open voor sporters en vrijwilligers.


Donderdag 28 oktober 2021 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, in aanwezigheid van een groot deel van het bestuur en 18 leden. De notulen kunt u hier downloaden: Notulen ALV 28-10-2021. Lees ze goed door, er zijn belangrijke zaken besproken die gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van onze vereniging!


We hebben enkele reacties ontvangen, maar we zoeken nog steeds bestuursleden, een ledenadministrateur, kader en kantinehulp. Vele handen maken licht werk! Een uurtje kantinedienst of ondersteuning bij zwemmen voor of na je eigen training kan al erg veel betekenen.

We kregen het verzoek om meer te laten weten over de klussen, waarbij we hulp nodig hebben. Daarom hier de actuele actiepunten van het bestuur op dit moment: PR en werving, coördineren kantine, vernieuwen website, aanpassen contributiesysteem, vrijwilligersvergoeding en aanpassen statuten aan nieuwe wetgeving.

Kun je hierbij helpen? Vanuit huis of op de club? Laat het ons weten! Ook als je een leuk idee hebt of af en toe ergens kan bijspringen, vragen we je te reageren naar het bestuur (bestuur@redeoss.nl).


Zo dat is weer een mooi bedrag voor de penningmeester. Er zijn 336 speculaaspoppen verkocht, en dat is heel fijn. Dit kwam dus inclusief gift en fooi neer op €437,20 voor in de kas. Niet gek voor weer zo'n raar jaar met corona. Allemaal heel erg bedankt.

Daar we de avonden niet mogen sporten, wensen wij iedereen een sportief en gezond 2022, in de hoop dat we elkaar in januari weer zien.

Groetjes, Bert en Lenie


De resultaten van de sponsoracties van de laatste tijd:

 • De Plus-actie heeft €362,52 opgeleverd. Wim heeft namens Redeoss de cheque opgehaald.
 • De Grote Clubactie: koop en verkoop loten digitaal en steun onze club. Het kan nog tot en met 30 november.
 • De Rabobank Club Support actie heeft €136,88 opgeleverd.
 • Alle speculaaspoppen zijn verkocht! De actie heeft het mooie bedrag van €437,20 opgebracht.


Zaterdag 13 november wordt de tweede ronde van de Toernooidivisie C van het rolstoelbasketbal gespeeld. Deze speelronde wordt georganiseerd door Redeoss en wordt gehouden in het sportcentrum van de TU Delft, dat tegenwoordig X heet. De eerste wedstrijd begint om 10 uur. De toegang is gratis. Redeoss speelt twee wedstrijden:

 • 11:45 uur: Redeoss - Rotterdam Basketbal 3
 • 15:15 uur: Only Friends 4 - Redeoss

Het sportcentrum X van de TU Delft bevindt zich aan de Mekelweg, pal naast de Kruithuisweg (N470). De wedstrijden worden gespeeld in de nieuwe hal, die zich links van de ingang bevindt.


Geachte huurder,

Het zal u niet zijn ontgaan dat het landelijke aantal coronabesmettingen weer toeneemt. Om onze patiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen, voert Basalt per direct een aantal voorzorgsmaatregelen in. In deze brief vatten wij samen wat dit voor u als huurder van onze faciliteiten betekent.

1,5 meter afstand
We voeren opnieuw de 1,5 meter afstand maatregel in. Een uitzondering geldt voor groepsbehandelingen, die gaan door zonder verdere maatregelen.

Mondkapje verplicht
Het dragen van een medisch mondkapje is in alle publieke ruimten van Basalt verplicht. Dit geldt voor iedereen binnen Basalt. Als men op een stoel plaatsneemt in een van onze restaurants, een wachtruimte of een behandelruimte, mag het mondkapje af.

Tijdens de behandeling dragen behandelaren een mondkapje wanneer zij de 1,5 meter afstand niet kunnen waarborgen. Als het wel mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tijdens de behandeling, dan is het hanteren van de basismaatregelen voldoende. Dit geldt voor de behandeling van volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Bij de behandeling van kinderen tot en met 12 jaar is een mondkapje wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Persconferentie 2 november
De overige maatregelen blijven op dit moment ongewijzigd. Aanstaande dinsdag 2 november houdt het demissionair kabinet een persconferentie. Aan de hand daarvan besluiten wij of we eventuele verdere maatregelen binnen Basalt doorvoeren.

Overzicht maatregelen

 • Blijf thuis bij verkoudheid en koorts
 • Doe de CoronaCheck bij binnenkomst (voor bezoekers en poliklinische patiënten)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Draag een mondkapje
 • Schud geen handen
 • Hoest of nies in de elleboog
 • Was of desinfecteer de handen

Beste leden,

We hebben het al eerder aangekondigd:

Algemene Ledenvergadering
op
donderdag 28 oktober 2021

Locatie: Sportkantine Basalt Revalidatiecentrum in Delft

Aanvang: 20:00 uur (deur open vanaf 19:45 uur)

Op dit moment houden wij ons aan de volgende regels (vanuit overheid en Basalt Revalidatie) voor het bijwonen van deze vergadering:

Bij de ingang van Basalt Revalidatie wordt elke bezoeker door de receptioniste om een QR-code gevraagd. Dit geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar bij elk bezoek en geeft toegang tot alle (sport)accommodaties en de sportkantine. Als de QR-code gescand is en een groen vinkje geeft, kan de bezoeker zich vrij in het pand bewegen. De afstand van 1,5m en mondkapje zijn dan niet meer noodzakelijk, al staat het een ieder vrij deze maatregelen nog aan te houden. In geval dat een bezoeker geen QR-code (of bij uitzondering een vaccinatiebewijs) kan of wil laten zien, mag hij/zij wel naar binnen, maar met een mondkapje en het houden van 1,5m afstand in alle accommodaties en de sportkantine. We zullen enkele zitplaatsen verzorgen waarbij deze afstand in acht wordt genomen. Tijdens het sporten hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

Agenda:

 1. Welkom (presentielijst)
 2. Notulen ALV 16-12-2020 (download: Notulen ALV 16-12-2020)
 3. Mededelingen vanuit het bestuur
 4. Bestuurssamenstelling 2022 (verkiezing)
 5. Het schema van aftreden:

  Bestuurslid20182019202020212022
  Wim Plomp (voorzitter)xx
  Mark Verburg (secretaris 2019)*
  Piet Makkes (penningmeester)xx
  Afke van Puffelen (2019)*
  Tim Quartel (2019)*

 6. Jaarverslagen bestuur en secties (n.v.t. voor 2020)
 7. Financieel jaarverslag 2020
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Begroting 2022
 11. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 12. Sluiting

Financiële stukken zijn opvraagbaar bij penningmeester Piet Makkes (piet@redeoss.nl) en liggen ter inzage op de ALV zelf.

We hopen jullie donderdagavond te zien!

Met vriendelijke groet,
Wim, Piet, Mark, Tim en Afke
bestuur@redeoss.nl

Een goede sportrolstoel voor jouw lijf en jouw specifieke sport; dat is belangrijk. Vanuit de WMO van je gemeente kun je een bijdrage krijgen voor de rolstoel. Dit bedrag is vaak niet dekkend en daarnaast worden aanvragen ook weleens volledig afgewezen. Uniek Sporten kan je, met steun van het ministerie van VWS, bij de financiering helpen. Als zij een aanvraag goedkeuren krijg je van hen 85% van het benodigde bedrag (let op: dit is het bedrag min de bijdrage van de WMO). De overige 15% kun je zelf betalen of via crowdfunding op unieksporten.nl ophalen.

Meer informatie over deze actie vind je hier: https://www.unieksporten.nl/hulpmiddelen.


Donderdag 30 september: eindelijk na 1½ jaar (door corona) kon er weer geklaverjast worden in onze sportkantine van Basalt Revalidatie. Bij binnenkomst werd er streng gecontroleerd op het bezit van een QR-code of een bewijs van inenting.

Helaas een aantal afzeggingen in verband met vakantie, verjaardag, verhuizing en ook een aantal die niet meer in staat zijn om te komen klaverjassen.

Toch hebben we met wat kunst- en vliegwerk vijf tafels kunnen indelen, ieder weer blij en enthousiast om na zo'n lange tijd een kaartje te kunnen leggen.

De prijzentafel stond er mooi bij voor de geluksronden en de loterij.

Ook enkele speculaaspoppen en loten voor de Grote Clubactie zijn in de verkoop gegaan, hopelijk volgende maand nog een aantal. Ik kom dan langs met de boekjes. Dus graag jullie gegevens zoals e-mail en bankrekening. Redeoss heeft 1½ jaar geen inkomsten gehad, dus alles is welkom.

Let op!!! De eerstvolgende avond is op donderdag 4 november; we hopen weer op ieders aanwezigheid.

Mocht men onverhoopt niet kunnen komen, eventueel voor een vervanger zorgen en dit even melden per e-mail: aad@redeoss.nl of tel. 015-2560965.

Rooster van de resterende speelavonden:

 • donderdag 04 november, 19:15 uur
 • donderdag 25 november, 19:15 uur
 • donderdag 23 december, 19:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Aad Verbeek

Uitslag eerste ronde najaarsserie 2021 klaverjassen

Zaterdag 18 september is de online verkoop van de Grote Clubactie gestart.

U kunt de loten voor Redeoss kopen via deze link:


https://lot.clubactie.nl/lot/redeoss/446008


U kunt ook gebruik maken van de volgende QR-code:Hallo sporters,

Ook dit jaar is er weer de speculaaspoppenactie, om de kas van Redeoss wat extra te vullen.

Zeker in deze bijzondere tijd zonder kantine-opbrengsten is dit van harte welkom.

De prijs is € 4,90 per stuk, daarvan is dan € 1,10 voor Redeoss.

Je kunt er niets mee winnen, maar wel heb je met Sinterklaas dan een heerlijke speculaaspop van 500 gram met amandelnoten.

Dus vraag je ouders, opa's en oma's, vrienden en kennissen, je leerkracht.

En je hebt er dan waarschijnlijk al zo drie verkocht. Voor de werkenden onder ons: misschien wil je baas als presentje voor het personeel er wel een aantal kopen.

Of je kunt er één voor je hulp nemen als presentje voor 5 december.

Het formulier kun je hier downloaden:

Net als vorig jaar doen we het weer digitaal. Je kan het formulier sturen naar lenie@redeoss.nl.

Het totaalbedrag zie ik graag op rekening NL23 RABO 0313 4965 60 ten name van L. ten Hulscher.

De uiterste terugstuurdatum is zaterdag 16 oktober.

We hopen ze vanaf dinsdag 16 november te kunnen leveren.

Bedankt alvast voor jullie inzet, Lenie


Vanaf dinsdag 31 augustus kan er weer gesport worden bij Redeoss. Tafeltennis en badminton zullen het spits afbijten. Basketbal start donderdag. En vanaf zaterdag 4 september kan er ook weer gezwommen worden.

Helaas kan het zwemmen op dinsdagavond voorlopig nog niet doorgaan door een gebrek aan zwemkader. De vrijwilligers van de zaterdag doen hun uiterste best om de dinsdagleden een alternatief te bieden. Hartelijk dank daarvoor!

COPD zal vanaf maandag 6 september om 16:00 uur gaan trainen onder leiding van onze nieuwe trainer Michel.

CVA zal in eerste instantie vanaf dinsdag 7 september om 17:00 uur gaan trainen en zal later in het seizoen naar de maandag verhuizen.

Tot onze grote teleurstelling heeft de nieuwe fitnesstrainster wegens persoonlijke omstandigheden onverwachts moeten afzeggen. We dachten dat we snel een nieuwe trainer hadden gevonden, maar helaas gaat ook dat niet door. Dit betekent tot onze grote teleurstelling dat fitness/MTT in september nog niet kan starten. We zijn dringend op zoek naar een trainer voor de vrijdagavond!

Kantine
Helaas kan de kantine nog niet open. We hebben niet voldoende mensen om de bar te bemensen. Heb je een uurtje over op zaterdagochtend of dinsdag- of donderdagavond? Vele handen maken licht werk!

We starten 4 september met de schoonmaak en inventarisatie en hopen snel weer open te kunnen.

Ben je iemand of ken je iemand die kan helpen, laat het ons weten! Ook als je een leuk idee hebt of af en toe ergens kan bijspringen, vragen we je te reageren naar het bestuur: bestuur@redeoss.nl

Mondkapjes
Het dragen van een mondkapje is nog steeds verplicht binnen de publieke ruimtes of daar waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Dit geldt voor kinderen vanaf 13 jaar. Dit beleid houdt stand totdat Basalt ons anders aangeeft. Tijdens het sporten hoeft er uiteraard geen mondkapje te worden gedragen.

Grote Clubactie
Op zaterdag 18 september begint de Grote Clubactie! Doe mee, verkoop loten en steun Redeoss! Lotenboekjes zijn vanaf 11 september te krijgen in de sportkantine en natuurlijk doen we ook weer digitaal mee! Via een Weblink en QR Code. Hou hiervoor Facebook, Instagram en de website in de gaten!

ALV
Dit najaar zullen we weer een ALV organiseren. Omdat het nog niet duidelijk is of dat live of digitaal gaat gebeuren, hebben we 2 data gepland: woensdag 27 oktober 2021 als we digitaal gaan vergaderen of donderdag 28 oktober 2021 in geval van een live ontmoeting in de sportkantine. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor informatie over aanmelden en de agenda.

Een belangrijk agendapunt is het voortbestaan van Redeoss met al zijn sporten. Jullie hebben de afgelopen maanden wel gelezen dat we chronisch tekort hebben aan vrijwilligers. Zonder hen/jullie kunnen we een aantal activiteiten niet voortzetten. Dat baart ons grote zorgen. Ook een aantal bestuursleden heeft aangekondigd na dit seizoen te stoppen, voor hen zoeken we vervangers.

Dus ben je iemand of ken je iemand die kan helpen of heb je ideeën die de vereniging kunnen helpen? Laat het ons vooral weten.

Sponsoractie
Via Plus Tanthof kunnen jullie ons sponsoren via een leuke spaaractie! Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvangen klanten een sponsorpunt bij elke 10 euro aan boodschappen (enkele producten uitgezonderd) en geselecteerde actieproducten. De sponsorpunten kunnen via de website www.plus.nl/sponsorpunten aan de deelnemende clubs geschonken worden. Redeoss is een van deze clubs, dus doe vooral mee!


Archief

Minder recent nieuws kunt u vinden in het archief:

Weet u nog meer nieuws dat hier eigenlijk gemeld zou moeten worden? Neem dan a.u.b. contact op met de webmaster: Roelof Koekoek stuur een e-mail


Laatst gewijzigd op 5 juli 2022