Algemene informatie over Redeoss


Ontstaan

Ouders van kinderen, die de Mytylschool hadden doorlopen, vonden het noodzakelijk dat hun kinderen aan sport konden blijven doen.

Bij de sportverenigingen was daarvoor nauwelijks interesse en gelegenheid. Men had er ook het kader niet voor. Op 16 mei 1966 richtten de ouders daartoe een vereniging op en noemden die REDEOSS. Deze naam staat voor REvalidatie DElft en Omstreken Sport en Spel.

Redeoss is een multi-sportvereniging, wat betekent dat we een breed scala van activiteiten aanbieden. Waar nodig worden deze activiteiten begeleid door het uit vrijwilligers bestaande kader. Wij sporten op alle niveaus, variŽrend van beginnend recreant tot internationaal kampioen! Dat de vereniging springlevend is, blijkt uit het recent oprichten van "Fitness on Wheels" en de mogelijkheid die sinds 2001 aan CVA-patiënten geboden wordt om bij Redeoss te sporten.

Alle activiteiten vinden plaats in het Basalt Revalidatiecentrum in Delft.

Adres: Reinier de Graafweg 1, 2625 AD Delft.


Ontspanning

Naast het sporten organiseert Redeoss binnen de vereniging bijvoorbeeld ook klaverjasavonden. Op zaterdagochtend is er voor jeugdleden - naast het leszwemmen - gelegenheid om kennis te maken met allerlei sporten zoals badminton, rolstoelbasketbal en tafeltennis.


Onze clubkleuren zijn blauw en wit. Kleding in deze kleuren voorzien van ons nieuwe logo kan als vanouds worden aangeschaft bij Maltha Sport. Het is de bedoeling dat tijdens sportieve ontmoetingen iedereen de voorgeschreven kleding draagt. Wij hechten hieraan, met het oog op naamsbekendheid, uitstraling en promotie.

Op 4 maart 2017 is er gekozen voor de Prestige kledinglijn van het merk Stanno:

trainingsjack trainingspak

polo shirt

short
klik op een plaatje voor een vergroting

U kunt dus weer terecht bij Maltha Sport, Oude Langedijk 23, 2611 GL Delft, tel. 015-2126003. Ons uitgangspunt is dat we ons altijd onder de vlag van Redeoss netjes kleden met het (nieuwe) logo van Redeoss op ons tenue. Laten we ware ambassadeurs zijn voor de vereniging.

De prijzen zijn als volgt:

maat116 t/m 164S t/m XXXL
trainingsjack€ 27,99€ 29,99
trainingspak€ 37,50€ 42,50
polo€ 18,99€ 19,99
shirt€ 14,99€ 15,99
short € 19,99

De broek die bij het pak wordt geleverd kan ook worden vervangen door een andere effen zwarte broek naar keuze. De korte broek (short) is bedoeld voor het zwemkader.


De contributie voor 2022 is als volgt vastgesteld:

maandkwartaalhalfjaarjaar
 
€ 17,45€ 52,35€ 104,70€ 209,40
€ 26,95€ 80,85€ 161,70€ 323,40
€ 32,25€ 96,75€ 193,50€ 387,00
 
€ 23,50€ 70,50€ 141,00€ 282,00
€ 33,30€ 99,90€ 199,80€ 399,60
€ 37,65€ 112,95€ 225,90€ 451,80


Toelichting:

In de tabel staan steeds de (maximale) totaalbedragen. Een seniorlid (vanaf 18 jaar) betaalt € 23,50 per maand. Hiervoor kan hij/zij deelnemen aan de trainingen van alle sporten (badminton, rolstoelbasketbal en tafeltennis), die bij Redeoss worden aangeboden met uitzondering van Fitness on Wheels. Wil hij/zij ook deelnemen aan de externe competities, dan moet daarvoor iets meer worden betaald: hij/zij betaalt dan € 33,30 per maand ongeacht het aantal sporten waarin men competitie speelt.

Een juniorlid betaalt € 17,45 (de standaardcontributie). Hiervoor kan hij/zij deelnemen aan alle sporten. Een juniorlid, die ook competitie speelt, betaalt € 26,95 per maand.

Voor Fitness on Wheels betaalt een seniorlid € 37,65 per maand. Hij/zij kan daarvoor naast het fitness ook deelnemen aan alle andere sporten (eventueel inclusief externe competities).

De maximale contributie voor een juniorlid bedraagt € 32,25 per maand. Hiervoor kan hij/zij tweemaal per week fitnessen en tevens deelnemen aan alle andere activiteiten van Redeoss (eventueel inclusief externe competities).


Betaling:

De voorkeur gaat uit naar automatische betaling van het maandbedrag. Dat kunt u via uw bank regelen voor het hele jaar (twaalf keer).


Met ingang van 2011 hanteert Redeoss de volgende reiskostenregeling.

Voor wie
De reiskostenregeling is van toepassing wanneer leden van Redeoss deelnemen aan officieel door sportbonden georganiseerde competitiewedstrijden.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat het vervoer per auto van leden of ouders van leden wordt geregeld en dat het op efficiënte wijze wordt uitgevoerd.

Vergoeding
Per auto wordt € 0,20 per kilometer vergoed.

Eigen bijdrage
Per lid wordt een eigen bijdrage verwacht volgens onderstaand schema:

eigen bijdrage
per sporter
€ 5,00     
€ 8,50     
€ 12,00     
€ 15,00     

(*) enkele reisafstand tussen Delft en de bestemming

Afhandeling
Door de sectie wordt iemand verantwoordelijk gesteld voor het innen van de eigen bijdragen, het invullen van het reiskostenformulier en het indienen van het reiskostenformulier bij de penningmeester. De penningmeester verzorgt de betalingen binnen 14 dagen na indiening van de formulieren.

Uitzonderingen
Wanneer er geen auto's beschikbaar zijn en er een auto gehuurd moet worden of anders gereisd wenst te worden, dan kan dit in overleg en met toestemming van de penningmeester geregeld worden.

Voorbeeld 1
Er gaan 4 zwemmers naar Nijmegen om deel te nemen aan competitiewedstrijden. Twee ouders rijden met hun auto en er gaat een begeleider/trainer mee.

De afstand Delft - Nijmegen is 133 km.

De vergoeding per auto bedraagt: 266 × € 0,20 = € 53,20.

De eigen bijdrage per zwemmer is € 12,- (zie tabel).

De begeleider/trainer en de ouders zijn geen bijdrage verschuldigd.

Voorbeeld 2
Een rolstoelbasketbalteam gaat met 7 spelers naar een competitiewedstrijd in Utrecht. Naast de 7 spelers moeten er ook 7 rolstoelen mee. Er gaat verder geen begeleiding mee. Voor het vervoer zijn 3 auto's nodig.

De afstand Delft - Utrecht is 67 km.

De vergoeding per auto bedraagt: 134 × € 0,20 = € 26,80.

De eigen bijdrage per sporter is € 8,50 (zie tabel).

De drie chauffeurs/spelers ontvangen elk € 26,80 - € 8,50 = € 18,30.

Reiskostenformulier
Het reiskostenformulier kun u hier downloaden:


Op de website Uniek Sporten is veel informatie te vinden over sporten met een beperking. U kunt hier terecht voor het vinden van een geschikte sport, voor informatie over het aanvragen en financieren van hulpmiddelen en het regelen van vervoer bijvoorbeeld.


Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. Klik op het logo van de gemeente hieronder voor meer informatie.

Gemeente Delft


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft kansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor sport geeft het Jeugdfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels kunt u kijken op Jeugdfonds Sport & Cultuur.Laatst gewijzigd op 28 december 2021