Het nieuws van 2020-2021


Het laatste nieuws in omgekeerd chronologische volgorde:


Beste leden van Redeoss en andere lezers,

Voor een speeltoestellenfabrikant ben ik bezig met het ontwerpen van een inclusief speeltoestel waarmee kinderen met- en zonder beperking samen kunnen spelen, iets waar nu nog maar weinig speeltoestellen op zijn ingericht.

Voor mijn project, dat ik uitvoer in het kader van mijn studie Industrieel Ontwerpen (TU Delft) wil ik me focussen op samen sporten en spelen. Sport en spel houden kinderen fit en door in de wijk samen met andere kinderen te spelen wordt de drempel voor kinderen met een beperking lager om ook lid te worden van een sportvereniging.

Graag wil ik een optimaal beeld krijgen van de doelgroep waarvoor het speeltoestel moet gaan dienen. Daarom wil ik in contact komen met kinderen met een beperking én hun ouders om met hen te bespreken welke belemmeringen zij ervaren in de huidige speeltuinen. Wat moet er hoe dan ook anders en welke eisen en wensen er zijn voor het 'ideale' speeltoestel?

Zou je het leuk vinden om mij te helpen met jouw ideeën en ervaringen, neem dan alsjeblieft contact met mij op om een (online) afspraak van ca. 30 minuten te plannen. Je helpt niet alleen mij enorm maar ook nieuwe generaties kinderen!

Wil je helpen? Mail dan naar t.p.b.vanekeren@student.tudelft.nl of bel/app me via 06 - 1868 4013. Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,
Teun van Ekeren
Student Industrieel Ontwerpen TU Delft


Het afgelopen jaar is ook voor Redeoss een ingewikkeld jaar geweest. Half maart kregen wij te horen dat alles dicht ging, sporten binnen en buiten, de restaurants en cafe's, winkels, dierentuinen, theaters etc. Wij konden dus niet meer sporten in Basalt, onze sportkantine en sportzalen waren in bruikleen gegeven aan het Reinier de Graaf Gasthuis als opvang van Coronapatiënten.

Dit ging een paar maanden duren. Na de zomervakantie konden we weer met een aantal sporten starten; voor iedere sport is een protocol opgesteld door secties en bestuur. Niet sporten in teamverband en 1,5 meter afstand o.a. Helaas nog niet zwemmen, mochten maar 2 personen in het water maar ook door te weinig vrijwilligers, nog niet starten met CVA en COPD groepen die het een te groot risico vonden.

We hebben met elkaar gezocht naar mogelijkheden om te sporten. Helaas kwam er half december bericht vanuit de regering dat alles weer op slot moest gaan. De positieve testen liepen te snel omhoog zodat het risico te groot werd, ook omdat de mensen zich niet altijd aan de regels hielden was het bericht. Voor Redeoss betekende dit voorlopig weer niet sporten. Tot 19 januari is alles dicht, dan maar hopen dat het weer kan en dat er dan vaccins zijn tegen het coronavirus.

Ook de ALV, die normaal in mei/juni gehouden wordt, ging niet door en werd uitgesteld tot 16 december. Helaas niet in onze sportkantine, maar door videobellen. Dat liep verrassend soepel. De clubacties hebben helaas niet het resultaat opgeleverd waar we op gehoopt hadden, wellicht volgend jaar beter. We bedanken de adverteerders en donateurs die ons zijn blijven steunen!

Helaas heeft het kersttoernooi voor de badmintonjeugd op de valreep geen doorgang kunnen vinden, hopelijk kunnen we volgend jaar alsnog iets voor hen plannen.

We hebben afscheid genomen van jeugdrolstoelbasketbal en Bewegen op Muziek, maar nieuwe trainers welkom geheten voor rolstoelbasketbal en COPD/CVA.

Bedankt aan de vrijwilligers die ook dit jaar weer mee hebben geholpen. Beterschap aan een aantal zieke leden en vrijwilligers, hopelijk zijn jullie er volgend jaar weer bij. Ik wil een ieder, ondanks de moeilijke tijd, prettige kerstdagen en een rustige jaarwisseling wensen. Wij hopen dat het jaar 2021 ons een mooi sportjaar gaat brengen zonder virussen.

Wim Plomp


Voor het eerst een digitale ALV! De vergadering verliep in goede sfeer met 16 aanwezigen en het bestuur. De toegestuurde stukken zijn besproken en de vooraf gestelde vragen behandeld. Natuurlijk was er ook tijdens de vergadering ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

De meeste vragen gingen over het financiële vergaderstuk en dan met name de veranderingen in het innen van de contributie. Het bestuur heeft oog en oor voor alle opmerkingen en vindt de input van de leden heel belangrijk. Dat er iets moet veranderen staat vast, maar de input van de leden zal over de manier waarop nog gevraagd worden.

Verder is er veel gesproken over de zorgelijk financiële situatie, niet alleen door Corona, maar ook door het verdwijnen van de gemeentelijke subsidie een aantal jaar geleden. Bovendien loopt het aantal leden terug, evenals de inkomsten van loterijen en sponsoracties. We zoeken naar manieren om de leden meer te betrekken bij onze vereniging.

Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om compensatie te bieden voor de betaalde contributie over 2020 toen er een aantal maanden geen sport mogelijk was. Echter moeten we ook rekening houden met toenemende kosten doordat we meer uren zaal moeten huren en de gemiste inkomsten door de gesloten kantine en tegenvallende resultaten van sponsoracties.

Voorzitter Wim heeft de nieuwe trainers voorgesteld en de situatie bij het zwemmen (mede door tekort aan vrijwilligers kan er niet gezwommen worden) beschreven. We zoeken heel dringend naar ondersteuning en een vervangende sectiecoördinator!!!

Ook heeft Wim zijn vertrek aangekondigd, in de zomer van 2021. Piet wil als penningmeester nog een jaar aanblijven zoals het er nu uitziet.

We gaan in elk geval een druk jaar tegemoet! Alle hulp is welkom! Ken of ben je iemand die iets voor Redeoss kan betekenen, of heb je goede ideeën? Laat het ons weten via bestuur@redeoss.nl.


Beste leden,

Vanwege COVID-19 is dit jaar helaas alles net even anders, zo ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Redeoss. We zijn volgens de statuten verplicht elk jaar een ALV te houden. We kunnen echter niet, zoals andere jaren, bij elkaar komen in onze sportkantine. Daarom doen we het anders.

De ALV zal dit jaar op 16 december om 20:00 uur digitaal plaatsvinden via "jitsi". Je kunt je voor de vergadering aanmelden via de mail: bestuur@redeoss.nl. Wanneer je je aanmeldt, krijg je 2 dagen voor de vergadering de vergaderlink toegestuurd. Aanmelden kan tot en met 9 december 2020.

Algemene Ledenvergadering
op
woensdag 16 december 2020

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: digitaal/onlinne

Agenda:

 1. Welkom
 2. Agenda
 3. Mededelingen
  • Nieuwe trainers
  • Nieuws over fitness
  • Nieuws over nieuwbouw
  • Terugloop aantal leden en consequenties voor de vereniging
  • Samenwerking Startblok
 4. Notulen ALV 14-11-2019 (download: Notulen ALV 14-11-2019)
 5. Jaarverslagen bestuur en secties (download: jaarverslagen 2019)
 6. Financieel jaarverslag 2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Verkiezing bestuur
 10. Begroting 2021
 11. Rondvraag via de chat
 12. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Het bestuur


Het is een raar jaar voor de vereniging, zo ook voor alle acties. Doordat alles digitaal gaat, kun je de mensen niet even aanspreken, wat vaak dan toch wel weer een verkochte speculaaspop zou zijn. De verkoop was dan ook aanzienlijk minder: 144 stuks, terwijl dat er vorig jaar nog 252 waren. Hopelijk gaat het volgend jaar allemaal wat beter. Door twee extra mooie giften en wat fooi heb ik toch nog € 292,30 kunnen overmaken naar de penningmeester. Waarvoor mijn welgemeende dank.

Gezellige 5 december, groetjes Lenie.De Rabo ClubSupport heeft voor Redeoss € 377,52 opgebracht. Vorig jaar was dat € 580,69.

Via de website www.rabo-clubsupport.nl/zuid-holland-midden/deelnemers kunt u de opbrengsten van de verschillende deelnemers zien.


Zaterdag 19 september start de online verkoop van de Grote Clubactie.

U kunt de loten voor Redeoss kopen via deze link:


https://clubactie.nl/lot/redeoss/446008


Nieuw dit jaar is dat u ook gebruik kunt maken van de volgende QR-code:Hallo sporters,

Ook dit jaar is er weer de speculaaspoppenactie, om de kas van Redeoss wat extra te vullen.

Zeker in deze bijzondere tijd zonder kantine-opbrengsten is dit van harte welkom.

De prijs is € 4,75 per stuk, daarvan is dan € 1,45 voor Redeoss.

Je kunt er niets mee winnen, maar wel heb je met Sinterklaas dan een heerlijke speculaaspop van 500 gram met amandelnoten.

Dus vraag je ouders, opa's en oma's, vrienden en kennissen, je leerkracht.

En je hebt er dan waarschijnlijk al zo drie verkocht. Voor de werkenden onder ons: misschien wil je baas als presentje voor het personeel er wel een aantal kopen.

Of je kunt er één voor je hulp nemen als presentje voor 5 december.

Het formulier kun je hier downloaden:

Het gaat dit jaar iets anders, namelijk digitaal. Je kan het formulier sturen naar lenie@redeoss.nl.

Het totaalbedrag zie ik graag op rekening NL23 RABO 0313 4965 60 ten name van L. ten Hulscher.

De uiterste terugstuurdatum is zondag 18 oktober.

We hopen ze vanaf dinsdag 17 november te kunnen leveren.

Bedankt alvast voor jullie inzet, Lenie


Dit jaar doet Redeoss ook weer mee met de Rabo ClubSupport. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank Zuid-Holland Midden hun stem uitbrengen op verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.

Vorig jaar leverde dit € 580,69 op voor de vereniging. Misschien kunnen we dit jaar nog wat meer ophalen. Leden van Rabobank Zuid-Holland Midden kunnen vanaf 5 oktober hun stem uitbrengen. Ben je nog geen lid, word dan lid en meld je aan via de site www.rabo-clubsupport.nl/zuid-holland-midden/deelnemers. Geef dit ook door aan familie, vrienden en kennissen en stem op Redeoss!

Zie: Rabo ClubSupport en stem op Redeoss!


Redeoss gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie.

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor onze club! Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.

Verantwoord loten verkopen
Jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen. Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. Hoe dit in z'n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje.

Op de website en Facebook zullen we een link plaatsen voor online verkoop.

Extra inkomsten hard nodig
We gaan er met z'n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken.

Contactpersoon
De coördinator van de Grote Clubactie voor Redeoss is Afke van Puffelen (e-mail: afke@redeoss.nl).


Vanaf zaterdag 5 september worden de activiteiten van Redeoss weer (deels) hervat. Uiteraard in aangepast vorm in verband met de geldende regels omtrent de coronaperikelen. Zo is er een protocol opgesteld, waar iedereen zich aan dient te houden. Tevens wordt u geacht een ingevuld vragenformulier mee te nemen naar het revalidatiecentrum als u komt sporten. Hieronder treft u beide documenten aan:

Lees het goed door, vul het formulier in en neem het mee op de dag van je sportactiviteit. Je moet elke dag dat je komt sporten een nieuw ingevuld formulier inleveren bij de hoofdingang van Basalt. Het is verplicht de inhoud van het protocol te kennen en je aan de regels te houden!

Na een aantal jaren de CVA/COPD trainingen te hebben verzorgd heeft Jan Makkes wegens gezondheidsredenen aangekondigd per direct te stoppen met het geven van de trainingen op maandag en dinsdag. Het bestuur is hard op zoek naar een passende oplossing, maar totdat die gevonden is, kunnen de CVA en COPD trainingen helaas niet doorgaan.

Daarnaast heeft de zwemsectie zojuist aangegeven vanwege de risico's van COVID-19 voor een aantal kaderleden, niet voldoende menskracht te hebben om te kunnen opstarten. Helaas zal het zwemmen dus voorlopig ook niet doorgaan. Dit geldt zowel voor de zaterdag als voor de dinsdag. Ook hier zijn we hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het zwemkader aan te vullen!


Archief

Minder recent nieuws kunt u vinden in het archief:

Weet u nog meer nieuws dat hier eigenlijk gemeld zou moeten worden? Neem dan a.u.b. contact op met de webmaster: Roelof Koekoek stuur een e-mail


Laatst gewijzigd op 3 mei 2021